Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • ewidencji VAT
 • ewidencji środków trwałych (amortyzacja, plany amortyzacji, likwidacja, de minimis)
 • ewidencji wyposażenia
 • dokumentacji kadrowo-płacowej i ZUS (umowy o pracę, listy płac, karty wynagrodzeń, deklaracje ZUS, akta pracownicze)
 • karty podatkowej
 • rozliczeń dotacji oświatowych (szkoły, przedszkola)
 • rozliczeń inwestycji, w tym inwestycji z dotacją

 

Dodatkowo oferujemy:

 • wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu dokumentacji
 • obsługę deklaracji INTRASTAT
 • szkolenia BHP
 • monitoring należności i zobowiązań
 • obsługę dofinansowań z PFRON (w tym ich uzyskiwanie)
 • pomoc w uzyskiwaniu finansowania działalności
 • wystawianie faktur za klienta
 • porady podatkowe i optymalizację podatkową
 • pomoc w przygotowaniu umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i kosztów zatrudnienia
 • prowadzenie dokumentacji w chmurze - klient ma dostęp do dokumentów on-line

Sporządzamy wszystkie deklaracje:

 • PIT
 • CIT
 • VAT
 • VAT-UE
 • NIP
 • PCC
 • INTRASTAT
 • PFRON
 • ZUS
 • Rozliczenia roczne
 • Wnioski o abolicje podatkową
 • Wnioski o zwrot VAT

Opracowujemy:

 • politykę księgowości
 • zakładowy plan kont
 • biznes plany

Pomagamy:

 • w założeniu firmy (proces rejestracyjny)
 • w wyborze formy opodatkowania
 • w wyborze odpowiedniego oprogramowania
 • we wdrożeniach oprogramowania

Usługi dodatkowe:

 • wynajmujemy adres na siedzibę firmy i zapewniamy obsługę korespondencji
 • prowadzimy dokumentację bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura - w takim wypadku przesyłane są tylko skany dokumentów w PDF